Disposem del segell de qualitat QAI10 (Qüestionari d’Avaluació Inicial), una certificació dissenyada pel Consell Comarcal del Maresme, que permet avaluar el nivell òptim del servei de Menjador Escolar, que es fa a la comarca.

Aquest segell garanteix que les nostres activitats segueixen el nivell òptim de qualitat per a l'educació, d'acord a deu criteris bàsics:

 1. Solvència econòmica, fiscal i financera.
 2. Ràtios de nens ponderades segons les edats i les activitats.
 3. Preus equilibrats i no discriminatoris, per afavorir la participació de tots els infants.
 4. Sistema d'avaluació i coordinació d'activitats.
 5. Mesures expresses de seguretat i protecció dels menors en les infraestructures i en les activitats.
 6. Coherència educativa del lleure dels infants amb el projecte educatiu de l'escola.
 7. Programació de les activitats, per facilitar una elecció amb criteri.
 8. Pla d'acció d'informació i formació per a les famílies.
 9. Equip integrat per personal amb formació especialitzada.
Coneixement i experiència de l'entitat en la gestió d'activitats extraescolars.
Segell de qualitat QAI10C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

 • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
 • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top