Elaborem el Projecte Pedagògic del temps de migdia específic per a cada menjador escolar i un Pla de Treball personalitzat que lliurem al coordinador/a de cada centre. Aquests documents marquen les pautes d'intervenció educativa, fruit de l'anàlisi de la realitat social i de l'entorn de l'escola.

La nostra experiència en el camp educatiu dels menjadors escolars ens ha demostrat que tota la tasca pedagògica ha de ser planificada, programada i avaluada diàriament per tal de millorar-la i adequar-la a les necessitats de cada centre. El servei de menjador s’organitzarà aplicant els punts que tracta l’esmentat Projecte i Pla de Treball a les característiques, espais, funcions i normativa de cada centre.

En el projecte pedagògic del menjador tractem l’infant amb tota la seva globalitat, és per això, que proposem una metodologia participativa i globalitzadora. Seqüenciem i temporalitzem els objectius segons les edats.

Projecte Educatiu Lleure Centre

C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top