Els coordinadors/es pedagògics de zona fan d'enllaç entre el client i la Direcció de l’empresa i es responsabilitzen de garantir el bon funcionament de la nostra acció educativa als centres de la seva zona i de la coordinació amb els equips dels centres.

Aquest canal de comunicació ens permet adequar el nostre projecte educatiu a la demanda del client i de les seves necessitats, avaluant el grau de satisfacció i donant una resposta immediata i adequada qualsevol incidència que pugui sorgir en el dia a dia.

El coordinador/a de zona estableix una planificació de visites periòdiques que permet establir un control sobre la tasca i les necessitats dels diferents serveis de menjador i donar suport als equips de monitors /es a nivell organitzatiu, de programacions i relacional. Juntament amb els equips preparen i avaluen tot el procés educatiu del servei, establint objectius i pautes de funcionament.C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top