El dret de formació, regulat a l’article 19 de la Llei de Prevenció, estableix que l’empresari ha de garantir la formació en matèria preventiva a tots els treballadors/ es. Realitzem aquesta formació preventiva des del mateix moment d’incorporació del treballador/a a l’empresa, centrant-nos en el lloc de treball o funció de cada treballador/a i adaptant-nos a l’avaluació del riscos.

El contingut de la formació preventiva té en compte factors addicionals al lloc de treball, com ara:

  • Les condicions individuals del treballador/a.
  • El lloc de treball que desenvoluparà.
  • Riscos específics i les condicions col·lectives de treball, que determinin riscos de caràcter col·lectiu.
Formació Riscos LaboralsC/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top