Els nostres equips de monitors i monitores són un dels eixos fonamentals de la tasca educativa del temps de migdia que proposem des de 7 i TRIA. Aquests equips humans, professionals i en contínua formació, ens permeten desenvolupar un projecte pedagògic de qualitat, dinàmic i adaptable a les necessitats de cada centre educatiu.

Objectius del servei de monitoratge

Els nostres equips de monitors i monitores treballen per:

  • Fomentar les actituds de respecte, tolerància i solidaritat.
  • Desvetllar, a través del joc, la creativitat i la imaginació de cada infant.
  • Valorar la participació en les activitats, divertint-se i aprenent al mateix temps.
  • Adquirir hàbits alimentaris saludables, hàbits d'higiene i socials.
  • Relacionar una alimentació equilibrada amb el benestar.
  • Valorar l'entorn i respectar-ne les condicions.

Desenvolupament del servei de monitoratge

Des del departament pedagògic de 7 i TRIA, juntament amb l’equip de monitors i monitores elaborem el Pla de treball, adaptant-lo al projecte educatiu de l’escola.

El pla de treball serà el document bàsic per estructurar el servei de menjador, ens permetrà fixar els objectius pedagògics, la distribució de grups i tasques i la seva temporalització, tenint present les característiques del centre, dels infants i dels recursos de què disposem.

El nostre dia a dia es duu a terme amb una atenció acurada de l’infant, incidint en la vessant nutricional i educativa.

Tots els equips són dirigits per un coordinador/a de centre que, juntament, amb el coordinador/a de zona estableixen un procés de treball on el funcionament s’avalua contínuament, això ens permet establir uns serveis dinàmics i oberts.
Monitora menjador
Monitors de menjador
Activitats pati menjador

C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top