Els equips de monitors /es de 7 i Tria, són un dels eixos fonamentals de la tasca educativa dels temps de migdia. Equips humans professionals i en contínua formació que ens permeten desenvolupar un projecte pedagògic dinàmic i adaptable a les necessitats de cada centre.

Objectius:L'equip de monitors /es ha de:

  • Fomentar les actituds de respecte, tolerància i solidaritat.
  • Desvetllar a través del joc la creativitat i la imaginació de cada infant
  • Ensenyar a valorar la participació en les activitats, divertint-se i aprenent al mateix temps.
  • Educar en l'adquisició d'hàbits alimentaris saludables, hàbits d'higiene i socials.
  • Relacionar una alimentació euilibrada amb el benestar.
  • Valorar l'entorn i respectar-ne les condicions.

Desenvolupament del servei de monitoratge:


El departament pedagògic de 7 i Tria, juntament amb l’equip de monitors /es elabora el Pla de treball, adaptant-lo al projecte educatiu de l’escola.

El pla de treball serà el document bàsic per estructurar el servei de menjador, ens permetrà fixar els objectius pedagògics, la distribució de grups i tasques i la seva temporalització, tenint present les característiques del centre, dels infants i dels recursos dels que disposem.

El nostre dia a dia es duu a terme amb una atenció acurada de l’infant, incidint en la vessant nutricional i educativa. Tots els equips són dirigits per un coordinador/ a de centre que, juntament, amb el coordinador/ a de zona estableixen un procés de treball on el funcionament s’avalua contínuament , això ens permet establir uns serveis dinàmics i oberts.

 

Com ho fem?


paracaigudes

C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top