Extraescolars

Des de 7 i TRIA us oferim una proposta diversificada d'extraescolars respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques. Pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola. La realització d'aquesta proposta comprèn la franja de migdia o a la tarda (un cop finalitzat l'horari lectiu).

Amb les activitats extraescolars pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola. La realització d'aquesta proposta comprèn la franja de migdia o a la tarda (un cop finalitzat l'horari lectiu). Des de 7 i TRIA us oferim una proposta diversificada respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques.

Objectius de les activitats extraescolars

 • Transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars.
 • Facilitar i estimular la motivació dels nens i les nenes.
 • Desenvolupar la capacitat de gaudir dels nens i nenes en la realització d’activitats lúdiques col·lectives.
 • Transmetre i assimilar habilitats, tasques i recursos propis de les activitats específiques ofertades, sempre de forma significativa i constructiva.
 • Transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors.
Transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn.

  Desenvolupament de les activitats extraescolars

  Totes les activitats que us presentem estan dissenyades, programades i organitzades pels mateixos especialistes que les imparteixen conjuntament amb l’equip multidisciplinar de 7 i TRIA. Podeu demanar-nos activitats que no s’inclouen en aquest programa, ja que, comptem amb la infraestructura necessària per a assumir-ne de noves.  ExtraescolarEspai d'acollida on diàriament els nens i nenes es troben per a desenvolupar unes activitats concretes i diferents cada dia. Entenem aquesta estona com un lloc de creació i experimentació dels recursos propis de cada nen/a, desenvolupats a partir d'unes activitats base que donen peu a la diversió, entreteniment i aprenentatge de tota una sèrie d'habilitats d'expressió.


  Extraescolar de pinturaA través de l'expressió artística fomentem la creativitat, eduquem per crear aficions i descobrim habilitats i destreses. Volem que els infants coneguin una sèrie de tècniques com els coneixements bàsics del dibuix, les formes, els colors, les tècniques del paper i la ceràmica, que els permetin posteriorment engrescar-se a fer creacions més personals.

  Extraescolar de teatreTé com a finalitat entretenir i ensenyar. Volem que a través de la interpretació teatral els infants aprenguin un bon número d'habilitats i disciplines, com actuar davant el públic, recitar correctament, cantar, expressar sentiments amb la veu i els gest alhora que compartir amb els seus companys situacions diferent.


  Extraescolar informàticaDe forma amena i divertida els infants aprenen a treure un bon profit de l'ordinador. Preparem sessions basades en l'ús pràctic d'ordinadors personals, amb programes que combinen gràfics, dibuixos i texts, jocs educatius i tècniques multimèdia. Treballem la manipulació i coneixement dels instruments i material informàtic de forma acurada per tal que el nen/a l'integri com una eina més, d'ús corrent.


  Extraescolar dansaTreballem la sensibilització musical, l'expressió dels sentiments i els valors, gaudint de la música i del moviment en una activitat bàsicament lúdica. L'objectiu es conèixer el propi cos i comprendre els aspectes bàsics de la seva estructura funcional tot assolint una bona col·locació i utilitzant correctament el temps musical, lcoordinació de braços, cames, cap, l'espai i les direccions.


  Extraescolar anglèsCreem un espai didàctic i lúdic on s'introdueix l'aprenentatge d'una llengua estrangera: l'anglès. Com que som conscients que els nens/es aprenen molt quan s'ho passen bé, serà a partir del joc que els nens/es assimilaran els nous coneixements.

  Extraescolar patinatgeDestinada a tots aquells nens i nenes que vulguin practicar un esport i un joc d'esbarjo alhora. Amb el patinatge es desenvolupa el sistema psicomotriu, l'equilibri i la coordinació de moviments. S'hi treballen dos objectius: ensenyar a mantenir l'equilibri sobre els patins i dominar uns elements bàsics i avançar fins a assolir nivells superiors, aquells que ja tenen una base.


  Extraescolar d'escacsAprendrem tècniques i estratègies d'aquest joc mil·lenari. Gaudim del fet de posar en pràctica noves jugades i moviments i de la satisfacció personal de l'auto superació.

  Extraescolar de contesEls contes permeten als infants acumular experiències a través dels diversos personatges i de les diferents situacions, com resoldre un conflicte, quina és la bona manera d'actuar. El conte és una porta oberta a la imaginació i la fantasia, clau per trobar solucions a problemes que tenen els nens i nenes. El conte és un espai on alliberar pors, transmetre valors culturals i socials, estimular l'aprenentatge de la lectoescriptura i ampliar i enriquir el vocabulari.

  C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
  08820 El Prat de Llobregat
    Tel. 93 682 10 43
  Correu electrònic: 

  Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
  Scroll to top