Conviure a l'Escola

 

 

Us presentem el projecte “Conviure a l’Escola”, un projecte educatiu de convivència fonamentat en l’autonomia com a eina per prevenir i resoldre conflictes.


Després d’anys d’experiència, vivint i  observant les relacions que s’estableixen dins el marc del menjador escolar, i vista la necessitat de generar un clima positiu per tal de construir una convivència democràtica dins d’aquest espai, neix aquest projecte amb la voluntat de donar eines i recursos al personal educatiu dels centres per facilitar la convivència a l’escola en el temps de migdia.

Difícilment, avui dia, trobem espais on el nen pugui socialitzar-se sense trobar en la figura adulta l’eix de l’activitat. El menjador escolar pot esdevenir un d’aquests espais, on l’educador faci funcions de guia i expert moral, que conjuntament amb els nens, ajudin a la construcció de valors propis i al respecte i evolució dels valors comuns.

On la participació i la convivència siguin un fet diferencial. 

Educar entenent que la consciència és una eina de treball que tot esser humà té i que li permet actuar davant els conflictes, desenvolupar un judici moral i saber què és correcte i què no, assolir una comprensió crítica i autoregular el seu comportament en funció del que un vol, però respectant els valors que ens fan ser persones.

El menjador escolar configura un espai/temps prou ampli per aprofundir en aspectes tan importants socialment com la convivència, un espai on es generen moltes emocions i que hem d’aprendre a gestionar-les de forma positiva.

Conviure a l’escola, es tracta d’imaginar un espai convivencial, inclusiu, que mitjançant la participació generi noves formes de relació entre els infants i educadors, i on l’aprenentatge i els processos que en faciliten el desenvolupament formin part de la mateixa acció educativa. Un menjador escolar on l’infant prengui responsabilitats envers ell mateix i el grup.

Una participació guiada, on s’entén l’educació com un procés de construcció que neix i té el seu sentit en la col·laboració, la corresponsabilitat i l’adquisició de capacitats morals i guies de valor rellevants en el seu grup social.

El joc i el temps de lleure són una magnífica oportunitat perquè els nens aprenguin i construeixin la seva identitat moral,  de forma recíproca els seus educadors, de forma extensiva la seva escola i la societat. 

Un temps de lleure com a lloc per desenvolupar la ciutadania, la humanització, i com a centre de pràctica activa d’aquesta mateixa. 

Una aprenentatge democràtic que mai s’imposa sinó que es construeix. Una norma que no s’imposa sinó que es consensua. Un menjador convivencial, acollidor i afectuós, on el clima relacional tingui un caràcter positiu i l’empoderament  esdevingui realitat.

 

 

C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
  Tel. 93 682 10 43
Correu electrònic: 

Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
Scroll to top