Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, des de 7 i TRIA oferim serveis d'acollida matinal (SAM) i tarda (SAT). Aquests dos espais els dediquem fonamentalment al lleure, amb l'objectiu que els infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès, abans i després d'acabar la jornada escolar.