Oferim

Subcategories

L’alimentació a la infància fins a l’adolescència, el nen/a passa per diferents fases alimentàries, fins que aconsegueix menjar de tot i incorporar-se progressivament al tipus d’alimentació familiar i social. Per això, hem elaborat una proposta de menús atractiva, innovadora i equilibrada que faciliti la seva acceptació per part del infants Des de ben petits és important facilitar una bona relació entorn l’àpat, ja que, aquesta condicionarà l’acceptació dels àpats al llarg dels seu creixement. Cal donar valor a la forma de presentació dels plats variar-ne els sabors, els colors, les formes i la textura. Un plat ben presentat sempre desperta l’ interès del nen/a i estimula la gana. És important tindre en compte els diferents ritmes dels infants, i respectar les seves decisions. Poc a poc l’infant tindrà més capacitats i podrà anar experimentant amb el menjar. Basant-nos amb aquesta premissa, dissenyem un menú, que facilita la relació de l’infant amb l’àpat i facilita la incorporació progressiva de nous aliments. Una dieta sana, variada i equilibrada, ens ajudarà a fer créixer l’infant des d’una visió fisiològica i emocional. L’alimentació adequada de l’infant es basarà en una proposta alimentària variada, suficient, equilibrada i individualitzada, d’acord amb la constitució de l’infant. Per tant a l’hora d’elaborar els menús tenim en compte que eduquem per l’alimentació, per aquest motiu establim un marc alimentari, on recollim les bases per a l’elaboració de menús donant resposta a una triple demanda que ens aporta l’àpat.

L'infant és el principal protagonista de la nostra acció educativa.

Creem un menjador escolar entès com un espai-temps de responsabilitat compartida, amb un marc educatiu i alimentari propi. un menjador on tots els agents: els nens i les nenes, els monitors de menjador i cuina, l'escola i la família en formen part activa.

Treballem conjuntament per afavorir el benestar emocional i el desenvolupament autònom dels infants.

 

Els nostres menjadores escolars són:

·         Educatius, tant des de l’àmbit pedagògic com alimentari

·         Relacionals, on les persones participen i en son protagonistes

·         Lúdics, on destaca l’aprenentatge natural, a partir del joc i de les vivències

·         Emocionals, on els vincles són important

·         Ecològics i de proximitat on vetllem pel planeta i l’entorn en el que vivim

·         Saludable, oferint una dieta sana, variada i equilibrada.

·         Innovadors, on l’infant no només autogestiona el seu espai de joc si no que també autogestiona el seu àpat.

     
     

 

Oferim les següents modalitats de contractació de servei de menjador:

Amb aquest servei oferim un espai on l'infant es diverteix, juga i aprèn en un ambient distès, a la vegada que donem resposta a les necessitats organitzatives familiars i del centre.

Des de 7 i TRIA oferim un espai d'acollida per atendre infants, ampliant l'horari en què l'infant és atès, fora de l'horari lectiu. L'objectiu del servei és facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, així com donar resposta a noves necessitats organitzatives dels centres educatius.

Les vacances escolars són el millor moment per oferir als infants activitats d'educació en el lleure.

D'aquesta manera donem suport a la necessitat de les famílies de conciliar la vida laboral i familiar, a la vegada que fomentem l'educació integral dels infants i els oferim un espai on gaudir de les vacances convivint amb altres nens i nenes, realitzant activitats educatives engrescadores, que des de la vessant més lúdica ofereixen un espai pedagògic de qualitat.

Des de 7 i TRIA us oferim una proposta diversificada d'extraescolars respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques. Pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola. La realització d'aquesta proposta comprèn la franja de migdia o a la tarda (un cop finalitzat l'horari lectiu).

Amb les activitats extraescolars pretenem donar resposta a diferents interessos que puguin sorgir entre alumnes de l’escola. La realització d'aquesta proposta comprèn la franja de migdia o a la tarda (un cop finalitzat l'horari lectiu). Des de 7 i TRIA us oferim una proposta diversificada respecte al tipus d’activitat i objectius, des de les més artístiques fins a les més tècniques.

Objectius de les activitats extraescolars

 • Transmetre als alumnes una actitud oberta i positiva envers les activitats extraescolars.
 • Facilitar i estimular la motivació dels nens i les nenes.
 • Desenvolupar la capacitat de gaudir dels nens i nenes en la realització d’activitats lúdiques col·lectives.
 • Transmetre i assimilar habilitats, tasques i recursos propis de les activitats específiques ofertades, sempre de forma significativa i constructiva.
 • Transmetre una actitud de cooperació, harmonia i respecte als companys i monitors.
Transmetre una actitud de respecte envers el material de l’escola i el propi entorn.

  Desenvolupament de les activitats extraescolars

  Totes les activitats que us presentem estan dissenyades, programades i organitzades pels mateixos especialistes que les imparteixen conjuntament amb l’equip multidisciplinar de 7 i TRIA. Podeu demanar-nos activitats que no s’inclouen en aquest programa, ja que, comptem amb la infraestructura necessària per a assumir-ne de noves.  C/ Carrer del Riu Anoia, 42-54
  08820 El Prat de Llobregat
    Tel. 93 682 10 43
  Correu electrònic: 

  Empresa certificada per a les activitats de:

  • Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’alimentació
  • Gestió i prestació de serveis de cuina i càtering
  Scroll to top