Imprimeix

Des de 7 i TRIA us oferim la gestió integral del Menjador Escolar, un projecte pedagògic i de cuina comú, que facilita una línia d'actuació conjunta i innovadora. L'experiència adquirida en la gestió de menjadors escolars ens demostra que un únic interlocutor davant dels centres és la forma més àgil i efectiva de dur a terme el nostre servei.

Objectius del servei de menjador escolar

  • Elaborar de forma transversal, un projecte únic pedagògic-cuina que faciliti la seva aplicació, i que potencií tant la part educativa com la nutricional , ja que totes dues tenen un mateix origen: la dieta equilibrada i els hàbits alimentaris correctes.

  • Agilitzar la presa de decisions, oferint un únic interlocutor davant el centre que permeti millorar la comunicació i les actuacions pertinents.

  • Oferir una línia d'empresa conjunta que doni coherència al projecte, tant a nivell teòric com a la posterior posada en pràctica.

  • Disposar d'una organització més àgil, dinàmica i interdisciplinar que permet una millora en els serveis.

  • Gestionar el funcionament del menjador en la seva totalitat, des de la vessant pedagògica, nutricional, de manteniment, inversió i reforma de cuines fins a la gestió econòmica, descarregant als clients d'aquesta tasca.

Desenvolupament del servei de menjador escolar

Oferim un servei integral que va des de la gestió administrativa (inscripcions i cobraments), la gestió i seguiment dels recursos humans (monitoratge i personal de cuina) i la gestió i seguiment del propi servei (servei educatiu i servei de cuina).
Menjador escolar
pati menjador
Servei de cuina al menjador