La gestió dels projectes educatius i de lleure

Des de 7 i TRIA entenem cadascun dels nostres serveis com un projecte. Per això darrera de cada servei s'estableixen uns objectius, metodologia i accions específiques.


 

Gestió Recursos Humans
Gestió administrativa 7 i TRIA

Gestió educativa

Projecte pedagògic
Visites periòdiques
Recursos pedagògics
Material lúdic
Informes trimestrals
Quadern de P3
Revista
Protocol d'al·lèrgies
QAl10


Gestió d'alimentació

Projecte de cuina
Visites periòdiques
Menús diaris
Proposta de sopars
Derivacions de menús
Cuina ecològica
Proveïdors
APPCC
Analítiques de laboratoris
Reparacions de maquinària
Reposició d'estris
Plànols i projectes de cuina
Inversions i amortitzacions

Gestió de recursos humans

Selecció de personal
Substitucions
Prevenció de riscos laborals
Acompliment de la LISMI
Formació permanent

Gestió administrativa

Altres serveis
Domiciliació de rebuts
Tiquets
Inversions